KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu;

Link Filo Kiralama (linkfilokiralama.com) olarak kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Uzun dönem araç kiralama için şirketimizden bir talepte bulunduğunuzda, taleplerinizin karşılanabilmesi için bir takım kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. Maddeleri kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

  • Bilgi talep etmiş olduğunuz hizmet ile sınırlı olmak üzere iletişime geçebilmek
  • Çağrı merkezi hizmetleri sunabilmek
  • Müşteri ilişkileri süreçlerini yürütmek ve bu kapsamda randevu ayarlamak
  • Müşteri öneri, talep ve şikayetlerini almak ve sonuçlandırmak

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, yetkili kurum veya kuruluşların şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) amacıyla işlenmektedir.

 

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Adınız, soyadınız, ticari ünvan, iletişim bilgileriniz, kiralamak istediğiniz araç bilgileri ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz, “Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla  İşlenmektedir?” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yasal bir talep/yükümlülük olması halinde ya da hukuki süreçler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz aktarılırken kanun’un 8. maddesine uygun hareket edilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda sizlere sunulan form aracılığıyla veya çağrı merkezi ya da e-posta aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresimiz info@linkfilokiralama.com üzerinden bizimle iletişime geçebilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.